สายนุ่ม จับปลาได้แน่น

ตาข่ายด้าย

ไนล่อน

ตาข่ายด้ายไนล่อน จัดเป็นตาข่ายที่มีความนุ่มที่สุด เมื่อเทียบกับต่างข่ายชนิดต่างๆ ซึ่งมาจากตีเกลียวของเส้นใยเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันอีกทั้งยังมีความแข็งแรงที่ขอนแก่นแหอวน เราเป็นหนึ่งในโรงงานไม่กี่แห่งในโลก ที่ผลิตเส้นใยมัลติใช้เอง จึงทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ ชาวประมงจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้งานประมงในแต่ละประเทศ ไม่เหมือนกัน ซึ่งขอนแก่นแหอวน เราพร้อมที่จะตอบสนองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชาวประมง ซึ่งเรามีมากกว่า 100 สี ให้เลือก (สอบถามเจ้าหน้าที่ขาย)

และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งาน เราสามารถผลิตได้ทั้ง Yoko (Depthway Stretching) และ Tate (Lengthway Stretching)

 

ประเภทการใช้งาน

การประมง : อ้วนล้อม

เพราะความนิ่ม และความแข็งแรงที่สุด จึงนิยมใช้งานอวนประเภทด้ายไนล่อนนี้ใน ประมงแบบอวนล้อม ซึ่งเป็นอวนขนาดใหญ่ ที่ใช้จับปลาจำนวนมากๆ ในคราวเดียว

 

การประมง : อวนติดตา

นอกจากนี้ยังนิยมใช้อวนด้ายไนล่อน ในลักษณะอวนติดตาด้วย ในตอนกลางคืน

Special Request

เพราะเข้าใจดีถึงความหลากหลายตามชนิดปลาที่จับ พื้นที่ที่จับ เราจึงพร้อมตอบสนอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

อวนน้ำมันดำ

อวน silky net

อวน Salan

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Analytics cookies

    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า