ขั้นตอนการผลิต

คิดค้นไม่หยุดพัฒนา

เราเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ตาข่ายทั่วโลก ทุกกระบวนการเราใส่ใจและพยายามเป็นอย่างยิ่งในการรักษามาตราฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก มีการดูแลทุกขั้นตอนจากช่างผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเครื่องจักรรุ่นล่าสุด

วัตถุดิบ

กระบวนการชักใย

กระบวนการตีเกลียว

กระบวนการทอ

กระบวนการย้อม

กระบวนการอบ

การตรวจสอบคุณภาพ

การบรรจุ

01

วัตถุดิบ

เราพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เม็ดไนล่อน (Polyamide) จากประเทศเยอรมันนี และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต วัตถุดิบจะถูกส่งเข้าไปยังห้องทดลองเพื่อทดสอบคุณสมบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต

02

กระบวนการชักใย

เม็ดไนล่อน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกแปรรูปไปเป็นสายเอ็น (ไนล่อนโมโนฟิลาเมนท์) โดยเรามีการควบคุมกระบวนการผลิต และใช้ข้อมูลสถิติ (SQC : Statistical Quality Control) เพื่อวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

03

กระบวนการตีเกลียว

ไนลอนโมโนฟิลาเมนท์และพีอีโมโนฟิลาเมนท์ที่ผ่านการชักใยจะถูกตีเกลียวให้เป็นอวนไนลอนมัลติโมโนฟิลาเมนท์และอวนโพลีเอธิลีน ส่วนด้ายไนลอนมัลติฟิลาเมนท์ที่ได้คุณภาพจะถูกตีเกลียวเป็นอวน ขั้นตอนการตีเกลียวเป็นขั้นตอนที่ทำการป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องตีเกลียวซึ่งใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี และเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของช่างในการดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก

04

กระบวนการทอ

สายเอ็น และด้าย คุณภาพสูง จะเข้าสู่กระบวนการทอ โดยเราใช้เครื่องทออวนมาตรฐานเยอรมัน และญี่ปุ่น ผนวกกับความชำนาญของช่าง และการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้การควบคุมทุกขั้นตอนทั้งนี้เพื่อความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของคุณของตาข่ายที่ได้มาตรฐาน โดยเครื่องทอของเราสามารถรองรับคุณภาพข้อที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนเดี่ยว เงื่อนคู่ และเงื่อน UK หรือแม้แต่อวนถักไม่มีข้อ (Raschel Net)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

กระบวนการย้อม

ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นประกอบกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถรับประกันได้ถึงมาตรฐานคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุด เนื่องมาจากเครื่องจักรรุ่นล่าสุดที่เราใช้ สีและสารเคมีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจากคู่ค้าที่ได้รับ ISO 9001 และ ISO 14000 นอกจากนี้ยังดำเนินการด้วยบุคลากรที่มีทักษะและผ่านการอบรมอย่างดีอีกด้วย นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สี ความสว่าง ความมันวาว และความนุ่มที่สม่ำเสมอแล้ว อวนที่ผลิตโดย KKF ยังใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

06

กระบวนการอบ

ในกระบวนการอบ ตาข่ายจะถูกให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการเซตตัวตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเราพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนก่อนและหลังเข้าเครื่องอบ เช่น การตรวจสอบขนาดตา ทั้งนี้ในการอบแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การอบตามทางลึก (Yoko) เป็นการอบและยึดอวนตามความลึก ซึ่งที่ขอนแก่นแหอวน เราใช้เครื่องอบที่มีคุณภาพสูง ตาข่ายที่ออกมาจึงมีความใส เงา และนิ่ม

2. การอบตามทางยาว (Tate) เป็นการยึดตามแนวนอน

ซึ่งเครื่องจักรของ KKF รองรับการผลิตอวนตั้งแต่ขนาดเล็กไม่ถึง 1 กิโลกรัม ไปจนถึงอวนขนาดใหญ่ที่ผืนหนึ่งหนักกว่า 250 กิโลกรัม เราจึงสามารถสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้

07

การตรวจสอบคุณภาพ

หลังจากที่ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนที่ผ่านมา พนักงาน QC จะเข้าไปตรวจสอบในทุก ๆ ด้านของผลิตภัณฑ์ (เช่น สี ขนาดตา น้ำหนัก ความยาว ขนาดเส้นใย) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของ KKF จะได้ตาข่ายที่มีคุณภาพสูง และมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ตาข่ายทุกลอตการผลิต จะต้องผ่านการตรวจสอบค่าความแข็งแรงของข้ออวน โดยใช้เครื่องทดสอบที่ผ่านมาตรฐานสากล

08

การบรรจุ

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกด้านแล้ว จึงพร้อมที่จะทำการบรรจุอวนดังกล่าวโดยมุ่งเน้นที่ความปราณีตและทนทานเพื่อคงคุณภาพของอวนจนกว่าจะถึงมือของลูกค้าทุกท่าน โดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ KKF จะทำการควบคุมคุณภาพด้วยข้อมูลสถิติ (SQC: Statistical Quality Control) อย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Analytics cookies

    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า