เกี่ยวกับบริษัท

มุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความชำนาญ

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หรือ KKF เป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่ และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า “เรือใบ”

โดยปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ

 • ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน
 • ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน
 • มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแหอวน และจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี จากปี ค.ศ.2013

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้พัฒนาและผลิตตาข่ายคุณภาพสูง

นโยบายคุณภาพ

 • คุณภาพเชื่อถือได้
 • มอบหมายตรงเวลา
 • ราคาขายยุติธรรม
 • ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

ค่านิยม (Value)

 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. นอบน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 5. กล้าคิด กล้าทำ อย่างมีสติ และทันเหตุการณ์
 6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 7. มุ่งเน้นที่ลูกค้า
 8. มีความคิดเชิงธุรกิจ

มุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความชำนาญ

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หรือ KKF เป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่ และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า “เรือใบ”

โดยปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ

 • ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน
 • ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน
 • มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแหอวน และจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี จากปี ค.ศ.2013

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้พัฒนาและผลิตตาข่ายคุณภาพสูง

นโยบายคุณภาพ

 • คุณภาพเชื่อถือได้
 • มอบหมายตรงเวลา
 • ราคาขายยุติธรรม
 • ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

ค่านิยม (Value)

 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. นอบน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 5. กล้าคิด กล้าทำ อย่างมีสติ และทันเหตุการณ์
 6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 7. มุ่งเน้นที่ลูกค้า
 8. มีความคิดเชิงธุรกิจ

Our History

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (KKF) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2521 ดำเนินการผลิตตาข่าย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตร KKF ได้มีการเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ KKF ได้ยึดมั่นในความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ได้แก่ พนักงานบริษัท , ผู้จัดจำหน่าย ,ผู้บริโภค ,ผู้จัดหาวัตถุดิบ และชุมชนรอบข้าง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และจะมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ , การผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด

พ.ศ. 2520

ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท โดยเริ่มจากมีเครื่องจักรทั้งหมด 10 เครื่องและพนักงาน 60 คน บนพื้นที่ 16,000 ตร.ม.

พ.ศ. 2531

เริ่มทำการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชีย อินโดจีน ยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย และแอฟริกา และได้พัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องทออวนไว้ใช้สำหรับการผลิตอวนได้เองในบริษัท

พ.ศ. 2534

ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน สาขาบวร และยังได้ก่อตั้งโรงงานผลิตอวนที่เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.

พ.ศ. 2537

ได้ทำการก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูน แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพื่อผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอวนขึ้น

พ.ศ. 2539

ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น และอีก 2 สาขาใน จังหวัดมหาสารคามที่ ตำบลแวงน่าน และ อำเภอชื่นชม และยังได้ก่อตั้งสำนักงานขายในประเทศพม่า และกรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม

พ.ศ. 2543

ทำการขอ ISO 9002 และได้รับใบอนุญาตในเวลาต่อมา ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

พ.ศ. 2544

มีการขยายไปยังประเทศกลุ่มละตินอเมริกา โดยร่วมมือกับบริษัท BKT ในประเทศบราซิล

พ.ศ. 2546

ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนสาขาที่ 6 ในประเทศไทยขึ้นที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทำให้มีจำนวนพนักงานบริษัททั้งสิ้น 7,000 คน

พ.ศ. 2550

ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. 2555

ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

พ.ศ. 2556

ได้ทำการก่อตั้งบริษัท ออโต้ โมชั่น เวิร์ค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายคลังสินค้าอัตโนมัติในจังหวัดขอนแก่นขึ้น

คณะผู้บริหาร

คุณบูรพา เสรีโยธิน

ประธานบริษัท

คุณไชยยศ เสรีโยธิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณบวร เสรีโยธิน

รองประธานบริษัท

คุณวุฒิชัย ธรเสนา

ผู้อำนวยการสายการผลิต

คุณบุรี เสรีโยธิน

ประธานกรรมการบริหาร

คุณวินิจ เสรีโยธิน

ผู้อำนวยการสายผลิตเครื่องจักร และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด

OUR PRODUCT

บริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายตาข่าย และอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics cookies

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า