ประณีต สวย พร้อมใช้งาน 

อวนรุม

โดยปรกติ ในการใช้งานอวนทางด้านการประมง ชาวประมงจำเป็นต้องประกอบทุ่นลอย และทุ่นจมเข้ากับตัวอวน ซึ่งที่ขอนแก่นแหอวน เรามีแรงงานฝีมือซึ่งมีความชำนาญในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างปราณีต ไม่ว่าจะเป็นอวนชั้นเดียว หรืออวนสามชั้น

การประกอบอวนชั้นเดียว 

อวนมองปิว

อวนซึ่งทางเราประกอบเชือกเข้ากับตัวอวน ซึ่งชาวประมงสามารถนำไปใส่ทุ่นลอยตามสูตรของตนเองได้ง่ายข้น

อวนรุมทุ่นตะกั่ว

อวนซึ่งทางเราประกอบทุ่นลอยและทุ่นจม เข้ากับตัวอวน โดยที่ชาวประมงสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ทั้งนี้เรามีทุ่นลอย และทุ่นจม ในหลายรูปแบบให้เลือก

อวนรุมลูกลอย

พร้อมทุ่นตะกั่วและกลม

อวนรุมสานข้าง

ในการประมง เพื่อให้การจับเป็นไปอย่างได้ผล  ชาวประมงจึงนิยมนำอวนหลายผืนมาต่อกัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในการต่ออวนแต่ละผืน เทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ก็คือการประกอบเชือกไนล่อนขนาด 4 – 10 mm สานข้างที่ตัวอวนทั้ง 2 ด้าน

การประกอบอวนสามชั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับ เทคนิคการประกอบอวนหลายผืนเข้าด้วยกันที่เรียกว่าอวน 3 ชั้นเป็นที่นิยม ซึ่งที่ขอนแก่นแหอวนเรามีความชำนาญ และเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า อาทิเช่น

อวนรุมกุ้งสามชั้น

อวนซึ่งทางเราประกอบเชือกเข้ากับตัวอวน ซึ่งชาวประมงสามารถนำไปใส่ทุ่นลอยตามสูตรของตนเองได้ง่ายข้น

อวนจับปลาหมึก 3 ชั้น

การประกอบอวน 3 ชั้น โดยใช้เทคนิคการไขว้ตาของอวนชั้นในและนอกเข้าด้วยกัน

อวนรุมเทป 3 ชั้น

การประกอบอวน 3 ชั้นเข้าด้วยกันโดยใช้เทปจับคู่อวนชั้นใน และอวนชั้นนอก เข้าด้วยกัน

แห

ในการผลิตแห สามารถประกอบทั้งในแนวตั้ง หรือเรียกว่าแหซีก และในแนวนอน หรือเรียกว่าแหวน ซึ่งที่ขอนแก่น เราสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้ง 2 แบบ

เรายังสามารถผลิตแหที่ใช้สำหรับกีฬาสันทนาการซึ่งเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในประเทศอเมริกา

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Analytics cookies

    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า