NEWS

สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรบ้านป็ด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับงานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด โดยมี พันตำรวจเอกภาคภูมิ พิศมัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด เป็นตัวแทนรับมอบ...

เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยเข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นก้าวหน้า แรงงานก้าวไกล...

ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณไชยยศ เสรีโยธิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด นำทีมพนักงานตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 80+ คู่ผสม ชายคู่ และหญิงคู่ ณ สนามแบดมินตัน การไฟฟ้าแรงสูง ขอนแก่น 1 กฟผ....

สนับสนุนของชำร่วยผู้สูงอายุ วันสงกรานต์บ้านขามเจริญ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 คุณสุกันยา เล่งอัจฉริยะกุล ผู้จัดการแผนกค่าจ้างและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยและมอบของชำร่วยให้กับชาวบ้านบ้านขามเจริญ โดยมีนายชูศักดิ์ หมอยา ผู้ใหญ่บ้านขามเจริญ...

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้ารับใบรับรองมาตราฐานฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณดำรง เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้ารับใบรับรองมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบ ณ...

มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2561

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2561  ตัวแทนจากทาง บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้ไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับ ส่วนราชการ ชุมชน และผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ทางบริษัทฯ ให้ความเคารพ...

โครงการ คืนคุณค่าสู่สังคม

ริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด จัดโครงการ คืนคุณค่าสู่สังคม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัท โดยมีโครงการต่างๆดังนี้ สนับสนุนกิจการโรงเรียนชื่นชม มูลค่า 50,000 บาท เงินสนับสนุนดังกล่าวนำไปสนับสนุนการสร้างรั้วโรงเรียน โครงการขุดลอกคลองห้วยพนอม มูลค่า 100,000 บาท  ณ...

มอบเงินสนับสนุน

ณเอกชัย เสรีโยธิน คุณศิวาพร หลวงวิเศษ  ตัวแทน บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน การจัดงานวิ่งการกุศล KHON KAEN ULTAR RUN FOR THE BLIND 2017 จำนวน 10,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 03.30น.-14.45 น. ณ บึงแก่นนคร เพื่อจัดหารายได้...

ลงพื้นที่ชมการติดตั้งตาข่ายฟุตบอล

วันที่ 14 กันยายน 2560  นายดำรงค์ เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก ร่วมกับ นายโชค พลโยธา ผู้ใหญ่บ้านชัยพลสิน ลงพื้นที่ชมการติดตั้งตาข่ายฟุตบอลให้กับสนามฟุตบอลชมรมกีฬาชัยพลสินดราก้อนจูเนียร์ ณ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น โดยนายไกสร แสนวันดี...

ข่าวสาร และกิจกรรม

ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณไชยยศ เสรีโยธิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด นำทีมพนักงานตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 80+ คู่ผสม ชายคู่ และหญิงคู่ ณ สนามแบดมินตัน การไฟฟ้าแรงสูง ขอนแก่น 1 กฟผ....

สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรบ้านป็ด

สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรบ้านป็ด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด มอบอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับงานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด โดยมี พันตำรวจเอกภาคภูมิ พิศมัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด เป็นตัวแทนรับมอบ...

สนับสนุนของชำร่วยผู้สูงอายุ วันสงกรานต์บ้านขามเจริญ ประจำปี 2561

สนับสนุนของชำร่วยผู้สูงอายุ วันสงกรานต์บ้านขามเจริญ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 คุณสุกันยา เล่งอัจฉริยะกุล ผู้จัดการแผนกค่าจ้างและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยและมอบของชำร่วยให้กับชาวบ้านบ้านขามเจริญ โดยมีนายชูศักดิ์ หมอยา ผู้ใหญ่บ้านขามเจริญ...

เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด และรับมอบรางวัลในกิจกรรมวันแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณศิวาพร หลวงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยเข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นก้าวหน้า แรงงานก้าวไกล...

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้ารับใบรับรองมาตราฐานฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้ารับใบรับรองมาตราฐานฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณดำรง เรืองศรีเผือก ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก เป็นตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เข้ารับใบรับรองมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบ ณ...

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Analytics cookies

    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า