ริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด จัดโครงการ คืนคุณค่าสู่สังคม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัท
โดยมีโครงการต่างๆดังนี้

สนับสนุนกิจการโรงเรียนชื่นชม มูลค่า 50,000 บาท

เงินสนับสนุนดังกล่าวนำไปสนับสนุนการสร้างรั้วโรงเรียน

โครงการขุดลอกคลองห้วยพนอม มูลค่า 100,000 บาท

 ณ คลองห้วยพนอม  ต.เหล่าดอกไม้  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ มูลค่า 114,800 บาท

มอบเงินสมทบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองเรือ โดยเงินสมทบทั้งหมดนำไปจัดซื้อที่นอนลมแบบรังผึ้งป้องกันการกดทับ เครื่องพ่นยาและเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน มูลค่า 300,000 บาท  โดยอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการรักษาคนไข้ ทั้งภายในและในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลหนองเรือ

บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม มูลค่า 77,000 บาท

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวถูกติดตั้งในห้อง SENSORY เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กนักเรียน

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. For more information. Privacy Policy Cookie settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Analytics cookies

    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า